Author Details

Acuña, Arbeen Regalado, University of the Philippines Diliman, Philippines

  • Vol 14, No 2 (2017) - Articles
    Larawan ng Cama-cama Bilang Filipino: Ang Imahen ng Nacion ni Adelina Gurrea (Portrait of the Cama-cama as Filipino: Adelina Gurrea's Image of Nacion)
    Abstract  PDF