Author Details

Ikauunlad ng Sosyalistang Isip at Gawa, Bukluran sa, Philippines