Author Details

Demeterio III, F.P.A., De La Salle University Manila

  • Vol 16, No 1 (2019) - Articles
    Ang mga Ideolohiyang Politikal na Nakapaloob sa Rosales Saga ni F. Sionil Jose (The Political Ideologies within The Rosales Saga of F. Sionil Jose)
    Abstract  PDF