Author Details

Erasga, Dennis S., De La Salle University, Philippines

  • Vol 12, No 1 (2015) - Articles
    Pakiramdaman: Isang Tatak Filipinong Lapit sa Pagdadalumat sa Sosyolohiya (Pakiramdaman: A Filipino Brand of Reflective Inquiry in Sociology)
    Abstract  PDF
  • Vol 14, No 2 (2017) - Articles
    Usbong na Pagtatáya: Tangka sa Pagpapalawig sa Katuturan ng Sosyolohiya sa Pilipinas (Usbong na Pagtatáya Assessing the Affordance of Sociology in the Philippines)
    Abstract  PDF