Author Details

Benitez, Christian Jil R., Philippines

  • Vol 18, No 2 (2021) - Reviews
    “Laging Ngayon Lamang ang Nililingon”: Hinggil sa Ruta: Mga Bago at Piling Tula ni Benilda S. Santos
    Abstract  PDF