Daluyan: Journal ng Wikang Filipino

Ang Daluyan: Journal ng Wikang Filipino ay isang refereed journal na inaasahang mailathala dalawang beses kada taon. Ito ay monolingguwal sa Filipino at may layuning paunlarin ang pag-aaral at pananaliksik tungkol sa wika, panitikan at kulturang Filipino at pagyamanin ang diskurso sa iba't ibang disiplina gamit ang wikang Filipino.

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan


Cover Page